Wonen op het Veilingterrein of aan de Teisterbantlaan

In voorbereiding

Nieuwbouw in Tiel

Een aantrekkelijke plek om te wonen, te leren, te werken en te ontmoeten. Dát is, als alles volgens plan verloopt, de toekomst voor het Veilingterrein in Tiel. Door de centrale ligging, direct naast het station en de binnenstad, is het Veilingterrein een toplocatie om te wonen. Het idee is dat deze historische bedrijfslocatie in de komende 5 jaar verandert in een prachtige woonbuurt met 325 tot 350 nieuwbouwwoningen voor jong en oud. 

De ontwikkeling van het Veilingterrein is daarmee gestart, maar voordat er gebouwd kan worden moet er nog veel werk worden verricht. Onderstaand schema laat in hoofdlijnen zien welke stappen moeten worden doorlopen voordat de bouw kan starten.

Ook op de locatie Teisterbantlaan komt een nieuwe woonbuurt. Het markante schoolgebouw van het Beroepscollege van het Lingecollege verdwijnt daar. Het schoolgebouw maakt plaats voor nieuwe woningen. De locatie is een interessante plek in de stad, vlakbij de historische binnenstad van Tiel en de Waal. De nieuwe woonbuurt wordt groen en duurzaam. Er komen ongeveer 79 koopwoningen in verschillende prijsklasses en 10 huurwoningen. 

 

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staat op welke plek er gebouwd mag worden en welke functie de betreffende locatie heeft, bijvoorbeeld wonen of werken. Voor het Veilingterrein en de Teisterbantlaan lag het ontwerp bestemmingsplan in de zomer van 2022 ter inzage. Daarop zijn zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders stemde in november 2022 in met de reactienota op deze zienswijzen. Op 21 december 2022 heeft de gemeenteraad van Tiel de bestemmingsplannen voor de projecten Veilingterrein en de nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan gewijzigd vastgesteld. De raad heeft ook het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het plan ligt nu nog van 11 januari 2023 tot en met 21 februari 2023 ter inzage. Er is alleen nog beroep mogelijk tegen de plannen bij de Raad van State. Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure is te vinden op https://www.tiel.nl/tiel-west-veilingterrein-en-teisterbantlaan.

Nieuwbouw in Tiel
Voorlopig ontwerp Inrichtingsplan Tiel

Voorlopig ontwerp Inrichtingsplan

In het eerste half jaar van 2023 wordt met architecten gewerkt aan het ontwerp van de woningen in de 1e fase van het Veilingterrein. Op basis van deze schetsen komt er een voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan. Hierin staat hoe de inrichting van de openbare ruimte eruit komt te zien en het vormt ook de basis voor de werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld beplanting, wandelpaden en speelplekken. Dit is een eerste ontwerp. Hierna komt nog een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp is gebaseerd op de definitieve uitwerking van de nieuwe woningen.  

Voorbereiding

De bedrijven die in het gebied actief zijn zoals de Vrije Markt, Alibaba, Plein12 en 2Switch verlaten in de loop van 2023 de gebouwen op het Veilingterrein. Op de terreinen vinden allerlei aanvullende (bodem)onderzoeken plaats. Het projectbureau krijgt in het voorjaar een plek op het Veilingterrein, inclusief een informatiepunt.

Veilingterrein voorbereidingen Tiel
Bouwrijp maken grond Veilingterrein

Grondwerkzaamheden

Eerst moet het terrein bouwrijp worden gemaakt. Daarna kunnen de woningen gebouwd worden. Bouwrijp maken betekent onder andere:

  • het slopen van de bestaande gebouwen
  • het geschikt maken van de ondergrond
  • het aanbrengen/verleggen van de benodigde kabels- en leidingen.

De verwachting is dat we in het najaar van 2023 starten met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het Veilingterrein.

Verkoop

Naar verwachting start de verkoop van de woningen op het Veilingterrein medio 2024.

Start verkoop woningen Veilingterrein Tiel
Start bouw woningen Veilingterrein Tiel

Start bouw

Als alles rondom de verkoop volgens plan verloopt, start de aannemer eind 2024 met het bouwen van de woningen van de 1e fase op het Veilingterrein.