Start uitvoering Veilingkwartier Tiel met 325 koop- en huurwoningen

13 april '23

De herontwikkeling van het Veilingterrein in Tiel aan de overzijde van het station gaat nu echt beginnen. Woensdag 12 april werd hiervoor het officiële startsein gegeven door de samenwerkende partners in de hal van de voormalige metaalwarenfabriek Metawa. Daarna was er een open huis voor omwonenden, woningzoekers en andere geïnteresseerden. Naar verwachting start de bouw eind 2024.

Het officiële startsein van de ontwikkeling van het Veilingterrein werd gegeven door de onthulling van de nieuwe naam en een impressie van het plan op een groot doek op het Metawagebouw aan de Spoorstraat. Voorbijgangers kunnen nu zien wat er straks op de plek van de oude veilinghallen komt. De Veilingvilla van de voormalige Fruitveiling en een deel van het Metawagebouw blijven behouden en krijgen een nieuwe functie.

Nieuwe naam: Veilingkwartier

Buiten voor de Metawafabriek aan de Spoorstraat vond een officiële starthandeling plaats. Wethouders Dijkstra en Verbeek onthulden met de samenwerkingspartners BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Thius en het Lingecollege een bouwbord. Op het bouwbord staat de nieuwe naam ‘Veilingkwartier’ en een prachtige impressie van de nieuwe woonbuurt. Voorbijgangers kunnen nu zien hoe het Veilingkwartier er straks uitziet. De Veilingvilla van de voormalige Fruitveiling en een deel van het Metawagebouw blijven behouden en krijgen een nieuwe functie.

Veel belangstelling

Het open huis tussen 15.00 en 18.00 uur werd door ongeveer 300 geïnteresseerden bezocht. Er was een informatiemarkt over de nieuwbouwplannen op het Veilingterrein en er waren rondleidingen in het Metawagebouw en in de Fruitveiling. Het was de laatste keer voorafgaand aan de sloop dat deze historische panden voor het publiek toegankelijk waren.

image alt

Nieuwe, groene woonbuurt

Het Veilingterrein wordt een aantrekkelijke groene woonbuurt met 325 woningen voor jong en oud. Daarvan valt de helft in het betaalbare segment: 104 sociale huur en daarnaast betaalbare koop en middenhuur. Hiermee wordt voorzien in een enorme behoefte aan woningen voor diverse doelgroepen.

Direct aansluitend op het Veilingterrein, op de hoek van de Papesteeg en de Teisterbantlaan komt een modern en duurzaam onderwijscomplex van het Beroepscollege van het Lingecollege. Op de vrijkomende locatie van het Beroepscollege komt een aantrekkelijk groene woonbuurt met nog eens 89 woningen, waarvan 10 sociale huur.

image alt

Succesvolle samenwerking

De afgelopen drie jaar kwamen de plannen voor het Veilingterrein in een stroomversnelling door een succesvolle samenwerking tussen gemeente Tiel, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Thius en het Lingecollege. Daarnaast werden goede afspraken gemaakt met ProRail, NS en het Waterschap Rivierenland. Ook werden inwoners en bedrijven rondom het Veilingterrein nauw betrokken bij de planontwikkeling. De provincie Gelderland en het Rijk steunden de ontwikkeling met aanzienlijke subsidies. De gemeenteraad zorgde voor cofinanciering en de gemeente kocht de benodigde gronden op het Veilingterrein aan.

Eind 2022 richtten de gemeente Tiel en BPD de GEM Veilingterrein op. Daarna zijn in het eerste kwartaal van 2023 de laatste voorwaarden ingevuld om de plannen nu daadwerkelijk te kunnen realiseren. De bestemmingsplannen voor het Veilingterrein en de Teisterbantlaan zijn formeel in werking getreden. De uitvoering van deze ontwikkeling gaat nu echt van start!

Vragen?

In de oude Metawafabriek is een kantoor ingericht voor de GEM Veilingterrein. Elke eerste woensdag van de maand of op afspraak kunnen omwonenden en geïnteresseerden hier terecht met vragen.