Uitnodiging inloopbijeenkomst Veilingterrein en Teisterbantlaan

24 juni '22

Onder voorbehoud van goedkeuring van het college, nodigen we je uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 5 juli. De bijeenkomst vindt plaats op het Veilingterrein (ingang bij het hek Papesteeg 36). Je bent er tussen 19.00 en 21.00 uur van harte welkom. Wij vertellen je dan graag over de definitieve plannen en hoe het nu verder gaat. De bijeenkomst heeft een informatief karakter. Anders dan eerdere bijeenkomsten waar je ook input kon geven op de ideeën en plannen.

Het bereiken van deze mijlpaal vinden wij reden voor een klein feestje. Daarom verwelkomen we je graag met een drankje en een hapje. De bijeenkomst is voor de omwonenden van het Veilingterrein, de omwonenden van de Teisterbantlaan én andere geïnteresseerden. Je hoeft je niet op te geven.

Het afgelopen jaar

Bijna een jaar geleden troffen we veel omwonenden van het Veilingterrein en het Beroepscollege aan de Teisterbantlaan. Met velen van jullie zijn we toen in gesprek gegaan over de groene woonwijk op het Veilingterrein en de nieuwe woonbuurt aan de Teisterbantlaan op de plek waar nu nog het Beroepscollege van het Lingecollege staat (de lesflat). Beide ontwikkelingen vinden in jouw directe woonomgeving plaats. Er is veel werk verzet in het afgelopen jaar. Ideeën zijn plannen geworden, plannen zijn uitgewerkt en we ontvingen subsidies van de provincie Gelderland en het Rijk. En niet te vergeten: omwonenden en andere geïnteresseerde inwoners van Tiel dachten op verschillende momenten en manieren met ons mee en gaven input.

We naderen een mijlpaal in het project. Want op 28 juni behandelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel de definitieve plannen voor het Veilingterrein en de woonbuurt aan de Teisterbantlaan. In Tiel is er veel behoefte aan nieuwe woningen en wij maken er werk van. Op de agenda van het college staan het Definitieve Ontwerp Stedenbouwkundig Plan, het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan en het Ontwerp Bestemmingsplan. We hopen op ‘groen licht’ voor de 415 koop- en huurwoningen in het groen en de nieuwbouw van het Beroepscollege van het Lingecollege.

Officiële inspraakprocedure

Ook wijzen we je alvast op de officiële inspraakprocedure die in augustus en september 2022 plaatsvindt. In die periode ligt het Ontwerp Bestemmingsplan voor beide locaties ter inzage. Meer informatie over deze inspraakprocedure volgt te zijner tijd.

Meer over het Veilingterrein? Bezoek de site van de gemeente
Meer over de Teisterbantlaan? Bezoek de site van de gemeente