Archeologisch onderzoek

26 april '23

Op 8 mei start er een archeologisch onderzoek op Het Veilingterrein. Er worden dan proefsleuven gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 3 weken. Dit onderzoek wordt gedaan omdat er wellicht resten uit het verleden op het terrein aanwezig zijn.

En we gaan verder met het opruimen van het hele terrein. Er wordt weer groen gesnoeid en gerooid. Bomen waar een kapvergunning voor nodig is, blijven staan. De snoei- en rooiwerkzaamheden vinden in het broedseizoen plaats. Daarom is er ook een ecoloog bij betrokken die telkens voor 3 dagen een werkgebied vrijgeeft. Dit is een verplichting in het kader van de Wet natuurbescherming. Ook ruimen we nog de nodige rommel op die is achtergebleven op locatie aan de Spoorstraat 1.

Film over 12 april

Woensdag 12 april was het feest op Het Veilingterrein. Van deze dag hebben we een filmpje gemaakt. Bekijk het filmpje voor een impressie van de dag.

Dronevideo van Het Veilingterrein

Tijdens de feestelijke dag op 12 april werd er een filmpje met dronebeelden van Het Veilingterrein getoond. De beelden zijn gemaakt in februari van dit jaar. Benieuwd naar de beelden? Bekijk dan onderstaande video.

Overkapping aan de loods Papesteeg wordt gesaneerd

In maart was er brand in de open loods die aan de Papesteeg op het Veilingterrein staat. Na deze brand is het omliggende terrein onderzocht op asbestverontreiniging. Bij de brand raakte namelijk een deel van de dakplaten van de loods beschadigd. Daarna hebben de eigenaren van dit deel van het Veilingterrein, Thius en BPD Ontwikkeling BV opdracht gegeven om het bovenste deel van de overkapping te saneren en af te breken. Een gespecialiseerde bedrijf voert de werkzaamheden uit. Het bedrijf verwacht dat de uitvoering in de week van 1 mei van start gaat. Aansluitend wordt ook het omliggende terrein gesaneerd. We verwachten dat dit geen hinder of gevolgen voor de omgeving heeft.