Veel belangstellenden bij inloopbijeenkomst over Inrichtingsplan Het Veilingkwartier

29 november '23

De inloopbijeenkomst over het concept Inrichtingsplan is goed bezocht. Belangstellenden kregen informatie over de inrichting van Het Veilingkwartier. Er was veel waardering voor het groene karakter van de nieuwe woonwijk.

In het Inrichtingsplan staat de inrichting van de openbare ruimte (inclusief ‘groen’) rondom de woningen en het nieuwe Spoorpark. De gemeente Tiel en de GEM wilden voordat het plan definitief wordt, omwonenden en geïnteresseerden informeren over hoe we van Het Veilingkwartier een groene woonlocatie maken. In het plan staat informatie over het soort verharding en inrichtingselementen zoals bankjes, struinpaden en speelplekken. Maar ook hoe de wadi’s tussen de woningblokken worden ingericht en welke(fruit)bomen, struiken, hagen en bloemen in Het Veilingkwartier komen. Ook staat beschreven hoe we het Spoorpark gaan inrichten. Dat wordt een fijn wandelgebied waar ook aandacht is voor de thema’s ‘Bewegen’ en de geschiedenis van de unieke locatie.

Benieuwd naar het concept Inrichtingsplan: kijk dan op de website van de gemeente. Het plan wordt nu nog op enkele punten aangepast en is vermoedelijk in januari definitief. In het Inrichtingsplan staat geen informatie over het woningaanbod in Het Veilingkwartier. 

Meer over het Veilingterrein? Bekijk de homepagina
Meer nieuws lezen? Bekijk alle nieuwsberichten