Verwijderen asbest in daken oude Veilinghallen en Metawahallen versneld uitgevoerd

22 juni '23

Deze week starten de voorbereidingen om de asbest in de daken en een deel van de hallen van de Veilinghallen (Spoorstraat 1-3) en de hallen van de Metawafabriek (Spoorstraat 5) op het Veilingkwartier te verwijderen. De werkzaamheden gaan enkele maanden duren.

De gemeente is bezig met de voorbereidingen om in het derde en vierder kwartaal van dit jaar de meeste panden op het Veilingterrein te gaan slopen. Op het Veilingterrein komt de nieuwe woonlocatie Veilingkwartier met 325 woningen. Uit onderzoek is gebleken dat de panden die nu nog op het terrein staan asbest bevatten. Momenteel vormt het asbest in de daken en een deel van de hallen geen gezondheidsrisico voor de omgeving. Maar de gemeente vindt het onverantwoord om te wachten met het weghalen van deze asbest tot in het najaar. De gemeente heeft daarom besloten om op korte termijn de asbest al te laten verwijderen. Door dit nu te doen voorkomen we vervuiling van de omgeving met asbest in het geval er brand zou ontstaan.

De firma Dusseldorp verwijdert de asbest in de daken en een deel van de hallen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het verwijderen van asbest zonder risico voor de volksgezondheid.